کلید برند

سامانه تخصصی ثبت برند و خرید و فروش علامت تجاری

به موجب قانون مصوب اسفند ۱۳۳۷ دولت ایران به اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی ملحق شده است.

به موجب قرارداد اتحادیه مزبور هر یک از ممالک عضو نسبت به ثبت علائم و اختراعات اتباع و ساکنین ممالک عضو حمایت‌های لازم را معمول می‌دارند.

یکی از آنها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی یکسال و برای ثبت اشکال و طرح‌های صتعتی و علائم کارخانه یا علایم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت به رسانند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.

مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.نوشته‌های مرتبط با: اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس چیست؟

تاکنون ۰ دیدگاه برای "اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس چیست؟" ثبت شده است.