کلید برند برند فروشی برند آماده مواد غذایی آمارد

برند آماده مواد غذایی آمارد

برند آماده مواد غذایی آمارد به صورت فارسی در طبقات ۲۹، ۳۱، ۳۵ و ۳۹ جدول طبقه بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری به ثبت رسیده است.

برند فروشی آمارد، علاوه بر زیبایی در نوشتار و گفتار می‌تواند با کمک یک کمپین صحیح تبلیغات و بازارسازی در ذهن مخاطب ماندگار شود.

واژه آمارد نام قومی آریایی و سکایی است که در شمال ایران و در مجاورت رود قزل‌اوزن زندگی می‌کردند.

برخی از محصولات ثبت شده برای برند فروشی مواد غذایی آمارد عبارتند از: زیتون تازه، روغن زیتون و…

لیست طبقات برند آماده مواد غذایی آمارد

طبقات محصولات
طبقه ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۳۹ جهت زیتون تازه، روغن زیتون، خدمات بسته‌بندی، توزیع و فروش
امتیاز دهید.

مطالب مرتبط