کلید برند برند فروشی برند آماده مواد غذایی لومانا

برند آماده مواد غذایی لومانا

برند آماده مواد غذایی لومانا به صورت فارسی در طبقه ۳۱ جدول طبقه بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری به ثبت رسیده است و آماده واگذاری به شرکت‌ها و کارخانجات فعال در زمینه موادغذایی می‌باشد.

برند فروشی لومانا، علاوه بر زیبایی در نوشتار و گفتار می‌تواند با کمک یک کمپین صحیح تبلیغات و بازارسازی در ذهن مخاطب ماندگار شود.

لومانا نامی کردی برای دختران می‌باشد.

برخی از محصولات ثبت شده برای برند فروشی مواد غذایی لومانا عبارتند از: عرقیات، گلاب، عصاره گیاهی و…

لیست طبقات برند آماده مواد غذایی لومانا

طبقات محصولات
طبقه ۳۱ محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند، مالت (جو سبز خشک شده)
امتیاز دهید.

مطالب مرتبط