برند آماده جادوی سبز با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی جادوی سبز

نام فارسی برند جادوی سبز
نام لاتین برند GREEN MAGIC
قیمت برند ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۸ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمات جادوی سبز به فارسی و GREEN MAGIC به لاتین و تصویر چهار برگ که در وسط آن تصویر نمادین یک انسان است طبق نمونه ضمنا متقاضی نسبت به هریک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
جادوی سبز
GREEN MAGIC