برند آماده جمشید با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی جمشید

نام فارسی برند جمشید
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه جمشید در کادری حالت دار که از چند نیم دایره به هم متصل شده تشکیل شده است.
جمشید

کالا و خدمات ثبت شده برای برند فروشی جمشید