برند آماده راتاناز با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی راتاناز

نام فارسی برند راتاناز
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه راتاناز به فارسی
راتاناز