برند آماده زرین نوش با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی زرین نوش

نام فارسی برند زرین نوش
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمات زرین نوش به فارسی برنگ مشکی. طبق نمونه. متقاضی نسب به هریک از کلمات بتنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
زرین نوش