برند آماده زرین گوار با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی زرین گوار

نام فارسی برند زرین گوار
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمات زرین گوار به فارسی طبق نمونه با توضیح اینکه متقاضی نسبت به هریک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
زرین گوار