برند آماده فیدنزا با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی فیدنزا

نام فارسی برند فیدنزا
نام لاتین برند FIDENZA
قیمت برند ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه فیدنزا FIDENZA به فارسی و لاتین و به رنگ مشکی
فیدنزا
FIDENZA