برند آماده ملوسک با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی ملوسک

نام فارسی برند ملوسک
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۷ آذر ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه ملوسک به فارسی طبق نمونه.
ملوسک