برند آماده مهیج با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی مهیج

نام فارسی برند مهیج
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه مهیج به فارسی برنگ مشکی
مهیج