برند آماده نیتروژن با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی نیتروژن

نام فارسی برند نیتروژن
نام لاتین برند NITROGEN
قیمت برند ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۴ آبان ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه نیتروژن nitrogen به فارسی و لاتین
نیتروژن
nitrogen