برند آماده پارس آنیسون با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی پارس آنیسون

نام فارسی برند پارس آنیسون
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمات پارس آنیسون به فارسی . متقاضی نسبت به کلمه پارس به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
پارس آنیسون