برند آماده پارس وفاق با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی پارس وفاق

نام فارسی برند پارس وفاق
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه پارس وفاق به فارسی . متقاضی نسبت به کلمه پارس به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
پارس وفاق