برند آماده Mariella با محصولات گوناگون برای لوازم آرایشی و بهداشتی

مشخصات برند آماده لوازم آرایشی و بهداشتی Mariella

نام فارسی برند بدون نام فارسی
نام لاتین برند MARIELLA
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۸ آذر ۱۳۹۸
اجزاء برند کلمه Mariella به رنگ آبی به لاتین قید شده و چهار خط به صورت مورب که دو عدد از آنها با رنگ آبی و دو عدد دیگر با رنگ طوسی در جهت عقربه های ساعت به دور کلمه Mariella می گردند طبق نمونه.
امتیاز دهید.
Mariella

کالا و خدمات ثبت شده برای برند فروشی Mariella

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛